#Bundesliga

PARTIDAZO🔥 20’ 1-0 22’ Leverkusen 1-1 Dortmund 33’

PARTIDAZO🔥
20’ 1-0
22’ Leverkusen 1-1 Dortmund
33’ Leverkusen 1-2 Dortmund
43’ Leverkusen 2-2 Dortmund
64’ Leverkusen 2-3 Dortmund
81’ Leverkusen 3-3 Dortmund
82’ Leverkusen 4-3 Dortmund#Bundesliga